Veel clienten die bij mij op de massagetafel komen liggen, kampen met stress. Stress die een korte periode duurt omdat ze bijvoorbeeld een deadline moeten halen of een belangrijke toets moeten maken. Maar ook langdurige stress omdat ze zorgen hebben over financiën of zieke ouders. Hoe zit dat dan met stress en massage? Hoe helpt massage bij stress?

Wees blij met stress!

Stress kan heel handig zijn. Stress is een reactie op dreigend gevaar. Op het moment dat we een stressvolle ervaring hebben ontvangt ons brein prikkels. Onze hartslag, bloeddruk en ademhaling gaan omhoog. We zijn op onze hoede. Het hart gaat sneller kloppen voor extra activiteit of inspanning. Je lichaam wordt gereed gemaakt om harder te rennen, sprinten of het gevecht aan te gaan. Ook worden er pijnstillers door het lichaam uitgescheiden. Het lichaam wordt verdoofd. We gaan minder voelen. Deze stressprikkels zorgen voor een reactie van het lichaam waardoor we in noodsituaties kunnen handelen. Niks mis mee.

De keerzijde van stress

Problemen ontstaan als iemand stress ervaart als gevolg van te veel, te zwaar of te lang, oftewel: Wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht. Vele situaties kunnen stress veroorzaken. Een hoge werkdruk, te veel drukte en te lang aanhoudende lichamelijke inspanning zijn voorbeelden van fysieke veroorzakers van stress. Mentale stressoren zijn bijvoorbeeld teveel mentale prikkels (denk aan social media), gepest worden of niet gewaardeerd worden. Op emotioneel niveau kunnen dat zijn het niet (durven) toelaten of (durven) uiten van emoties, als boosheid, verdriet of angst. Als laatste zijn er voorbeelden van spirituele stressoren: geen zingeving vinden, leven op een manier die niet strookt met je geweten of je niet kunnen aansluiten bij anderen.
De gevolgen van stress kunnen divers zijn en ook hier kan onderscheid gemaakt worden in fysiek (spanningshoofdpijn, spanning in lichaam, obstipatie en slapeloosheid), mentaal (piekeren en concentratiestoornissen), emotioneel (kort lontje, huilerig en zwaar op de hand zijn) en spiritueel niveau (gevoel afgevlakt te zijn, gebrek aan innerlijk vertrouwen).

Vaak hoor ik, dat iemand niet het gevoel heeft iets aan de stress te kunnen doen en dat oorzaken van buitenaf druk opleveren. En dat de stress, die ervaren wordt, voortkomt uit de werkdruk, eisen die gesteld worden, drukte of omgevingslawaai. Maar is dat werkelijk zo?

In mijn praktijk merk ik namelijk ook, dat stress gerelateerd kan worden aan het innerlijk van iemand. Aan hoe je met stress omgaat. Aan oorzaken van binnenuit zoals: geen “nee” durven zeggen, perfectionistisch zijn, moeilijk kritiek kunnen verdragen, jezelf steeds aanpassen enz. En dat blijkt een belangrijke sleutel te zijn, die leidt tot meer regie en rust bij stress, vanuit een ander perspectief!

Vermindering van stress door integrale massage

In een integrale massage “sleutelen” we samen aan de krachten en uitwerkingen van je stress en kijken we naar oorzaken van binnenuit. Door de zachte en ruimte gevende massage ervaar je hoe het werkelijk met je gaat en kun je onderzoeken hoe je omgaat met je denken, je gevoel en handelen in stressvolle situaties. Om vervolgens te kijken hoe je daar meer grip op kan krijgen. De massage zal bijdragen aan vermindering van stress en een langdurig gevoel van rust en energie.

Kamp jij ook met stress? En wil je meer inzicht krijgen hoe hiermee om te gaan? Neem dan even contact met me op.

Delen op social media: